Kiedy wykonuje się badania wysokościowe?

Badania wysokościowe Bielsko - skieruj się tu po więcej informacji o tych usługach.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się tylko odkrywaniem relacji prowadzonych pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy inteligencji, osobowościowe, temperamentu. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr oraz aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o konieczności ich używania zadecydował okulista.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]