Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie uzyskasz w tym miejscu.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń wykonują tysiące uwierzytelnionych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w internecie nietrudno wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, bo skorzystanie z ich usługi jest często wymagane, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Czynniki wpływające na finalną cenę przekładu

Na to ile finalnie zapłacisz za translację tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (angielski, holenderski) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkadziesiąt procent tańsze niż translacja w kierunku odwrotnym.
3. Poziom trudności tłumaczenia lub problematyka dokumentu. Translacja dysertacji medycznych, dokumentów handlowych albo prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niewybaczalnych błędów.
4. Termin realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na już” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Czym różni się tłumaczenie poświadczone od przekładu prostego?

Warto zaznaczyć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak prawo jazdy lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]