Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Zainteresowany metodę kasową? Zajrzyj w to miejsce.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. Niestety w takim przypadku fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszone co jakiś czas upominać się od kontrahenta przelewu opłaty za wykonane usługi bądź sprzedane towary. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków na czas i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze przytoczony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, jednak powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe opisanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie polecają firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia codziennego kontrolowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy stu i więcej dokumentach nadzorowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]