Kiedy przyda się generator not księgowych na 40 euro?

Bezpłatny bezpłatny generator not księgowych 40 euro online

Przedsiębiorcy prędzej czy później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy podkreślić, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy budowanych często przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. W końcu poślizg we wniesienia należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością lub niespodziewanego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]