automatyczna windykacja

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Może być mnóstwo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Cykliczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację długu. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której podejmuje się względem dłużnika różne czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile taka forma windykacji nie przyniesie efektu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje taką samą ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona we wskazanym terminie zdecydowanie rośnie. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może przygotować indywidualne scenariusze czynności podejmowanych wobec opieszałych kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wypunktowane powyżej działania zadziałają, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie wpływających należności, a po paru miesiącach skutkuje też istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]