Do czego wykorzystuje się kontenery stalowe?

Dowiedz się, gdzie kupić pojemnik na śmieci metalowy, wejdź na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z składowaniem i przewozem śmieci. Żeby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]